Vill du veta mer om mobigo?

Mobigo är ett sätt att kunna göra tidrapporter och fakturering med mobil arbetsorder. Med mobigo kan ni göra ert jobb och er administration av det bra mycket effektivare. Ni får kontoret direkt i er mobil. Det gör att ni kan samordna ert arbete och göra det mesta i en och samma app. Det är allt från tidrapportering, arbetsorderhantering till fakturering. Med appen kan ni hålla koll på tiden och rapportera på ett bra sätt i mobilen. Denna app säkerställer även att alla kollegor kan jobba samordnat, vilket gör allt mer effektivare och enklare. Det gör det enklare för både arbetsgivare och arbetstagare. De som erbjuder mobil arbetsorder på detta sätt är Dialect. De har även en mängd andra bra tjänster att erbjuda.

Satsa på mobil arbetsorder och tidrapportering

Med mobigo kan ni som sagt direkt i en app göra en tidrapportering så väl som att lägga en arbetsorder. Du kan även se till att körjournalen kommer direkt i ditt arbetsordersystem från Mobigo. Allt kan hanteras mobil tack vare detta verktyg. Lägg till flera andra verktyg och få det bra mycket lättare att hantera ert jobb. Det kommer bli enklare och snabbare att rapportera och det både tid, material, dokument och mycket mer. Ni får även en bra överblick över hur jobbet fortskrider samt att det gör att ni kan minska ledtider samt att ni kan fakturera på ett enkelt sätt med ett enda klick.

Dialect erbjuder flera olika mobila lösningar samt att de även tillhandahåller flera IT-lösningar. Kontakta dem om ni vill veta mer.

Att använda sig av sökmarknadsföring

Idag används sökmotorer som Google och Yahoo dagligen. Det görs bara i Sverige ungefär 30 miljoner sökningar på Google varje dag och det bara ökar. Något som gör att sökmarknadsföringär ett av de bästa sätten att få sitt företag eller sin rörelse så synlig som möjlig på nätet. Eftersom att internet idag är den bästa och mest effektiva platsen att marknadsföra sig på är det med vinst som man lägger tid och pengar på att göra sig så synlig som möjligt genom sökmarknadsföring

Men det är mer att tänka på vid SEO än vid vanlig marknadsföring på internet där man kanske exempelvis bara köper en plats att visa sig på en hemsida eller något forum. Det krävs lite mer arbete och kunskap för att det ska få största möjliga effekt.

Vad man ska tänka på vid sökmarknadsföringen

För att analysera hur väl man kommer att synas och vid vilka sökningar din hemsida kommer att komma upp krävs det lite arbete bakom detta. Ni måste optimera er hemsida för att hamna så långt upp på träfflistan som möjligt. Det handlar om sökordsoptimering kombinerat med ett samarbete med en hemsida som kan hjälpa er att komma så långt upp på listan som möjligt vid vissa sökord eller meningar som skrivs in.

Du kan snabbt och smidigt med hjälp av WebDivision ABs tjänster optimera dina chanser att få en kvalitativ och vinstindrivande sökmarknadsföring. Med professionell hjälp och stor kunskap och erfarenhet hjälper de er att sökordsoptimera er sidan och lotsa er fram till bästa sätt att marknadsföra er på internet.

 Istället för att era konkurrenter ska hamna högre och få fler klick på träfflistan så kan ni jobba proaktivt och se till att det är ni som hamnar högst upp och når ut till er kundkrets och målgrupp för att nå ut till de kunder som ni önskar.